Gminny Dzień bez Uzależnień ” Nie czas na nudę “

Gminny Dzień bez Uzależnień połączony z Dniem Dziecka

  1 czerwca odbyła się   uroczystość rodzinna zorganizowana  przy sklepie Odido w Wałyczu pod hasłem ” NIE CZAS NA NUDĘ  ” organizatorami byli: Biblioteka, KGW, instruktorzy Marcin i Katarzyna Moskal, Rada Sołecka oraz Alfreda i Kazimierz Nowaccy. Plac przy sklepie zmienił się w kolorową arenę taneczno-sportową, na której odbyły się liczne atrakcje m.in: ebru- malowanie na wodzie, akademia małych rąk, zajęcia plastyczne, zawody sportowe oraz loteria fantowa.