KONKURS Z OKAZJI 75. URODZIN PIPPI

Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie została Ambasadorem Ogólnopolskiego Konkursu „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi”, którego organizatorem jest Wydawnictwo Jung-off-ska.

Biblioteka jako Ambasador konkursu ogólnopolskiego, realizuje jego pierwszy etap w terminie: 1 lipca – 29 września 2020 roku.

Celem konkursu jest:

  • promocja twórczości Astrid Lindgren, a szczególnie najsłynniejszej bohaterki jej powieści Pippi,
  • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,
  • propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych związanych z postacią Pippi: prawa dzieci, kreatywność, pewność siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat, równouprawnienie płci,
  • opowieść o przygodach Pippi jako inspiracja dla dialogu międzypokoleniowego.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim. Etap lokalny organizowany jest przez Ambasadorów Konkursu, którymi są biblioteki, świetlice, szkoły, kluby, organizacje pozarządowe, ośrodki i placówki prowadzące zajęcia edukacyjne w całej Polsce. Etap ogólnopolski wyłoni zwycięzców spośród wyróżnionych prac w etapie lokalnym. Ogłoszenie wyników 14 listopada 2020 r. w dniu 75. Urodzin Pippi, na stronie organizatora.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu limeryka lub stworzeniu pracy plastycznej.

„LIMERYK O PIPPI”. Praca literacka dla rodzin (dorosły + dziecko do 16 roku życia). „Limeryk o Pippi”, powinien być to krótki i wesoły wiersz, inspirowany postacią i przygodami Pippi, napisany zgodnie z zasadami jego budowy: 5 wersów o układzie rymów aabba – dwa pierwsze wersy i ostatni rymują się ze sobą i mają stałą liczbę sylab akcentowanych, środkowe wersy są krótsze o 2-3 sylaby akcentowane, na końcu pierwszego wersu występuje nazwa geograficzna, która jest podstawą rymu a

„PIPPI W MALARSTWIE POLSKIM I ŚWIATOWYM” – praca plastyczna dla rodzin (dorosły + dziecko do 12 roku życia) wykonana dowolną techniką, inspirowana twórczością dowolnego malarza.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (m.in. rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, grafika, kolaż, instalacje, video-art, konstrukcje z różnego materiału (np. papier, szmaty i sznurek). Tematem pracy jest „Pippi w malarstwie polskim i światowym”, czyli plastyczny wizerunek Pippi inspirowany twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej. (m.in. Wyspiański, Matejko, Malczewski, Michał Anioł, Leonardo Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh i inni)

Prace konkursowe należy przesłać do 31 sierpnia 2020 roku, na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie

Pływaczewo 9 A

87-200 Wąbrzeźno

z dopiskiem “Konkurs z okazji 75. urodzin Pippi”

REGULAMIN KONKURSU

Do każdej nadesłanej pracy należy załączyć FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji na stronie http://jungoffska.pl/informacja/72/o-konkursie

Zapraszamy do wspólnej zabawy  

Czekają wspaniałe  nagrody!