Program Wieloletni „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie otrzymała dotacje  na zakup nowości wydawniczych

w kwocie 4.812,00 zł

  „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.