Zapraszamy ! na spektakl teatralny do GBP w Pływaczewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie

ZAPRASZA DZIECI

27 maja godz. 11.00

na spektakl teatralny

Teatru Maska z Krakowa z przedstawieniem dla dzieci pt.” Prastara Książnica Skarb i Tajemnica”.