Przetwarzanie danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie jest Pan, Dariusz Bączkowski, mail: d.baczkowski@jumi2012.pl

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publiczne jw Pływaczewie

Grażyna Góralska

 

klauzula informacyjna – dotycząca wizerunku osoby na uroczystościach-1

klauzula informacyjna – dotycząca wizerunku osoby na uroczystościach-1klauzula informacyjna – obsługa korespondencji przy użyciu

elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP

klauzula informacyjna – ogólna biblioteki

klauzula informacyjna – organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

klauzula informacyjna – osoby zapraszane na uroczystości

iklauzula informacyjna – realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

klauzula informacyjna – udzielenie zamówienia publicznego

klauzula zgody – na korespondencje przy użyciu poczty elektronicznej

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie

Strona 1

Strona 2

Strona 3