PATRONI LITERACCY 2021 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie zaprasza od 14 października do 29 października w godzinach pracy Biblioteki na
wystawę wypożyczoną z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pt.:” Patroni Literaccy 2021 roku”.